Följ Region Uppsala

Pressmeddelanden

​Vårdcentraler i Uppsala län öppnar för videosamtal

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:00 CEST

Med start den 28 augusti kommer patienter i Uppsala län att kunna besöka sin vårdcentral via videosamtal i stället för fysiskt. – Det här är ett viktigt steg mot att göra vården tillgängligare för alla invånare via nya, digitala kanaler, men med samma höga patientsäkerhet som vid andra vårdmöten, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

​Klart om tillfällig flytt av Flogsta vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:17 CEST

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral. Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.

Flogsta vårdcentral flyttar till Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 15:32 CEST

All verksamhet vid Flogsta vårdcentral kommer att flyttas tillfälligt till lokaler i Gottsunda. Datumet är inte fastställt, men flytten ska göras skyndsamt. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som har lett till att ett flertal medarbetare idag är sjukskrivna.

Upphandling av vårdcentral i Knivsta avbryts

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:56 CET

Region Uppsala avbryter upphandlingen av en ett hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. Orsaken är att det kommit in för få anbud.

Fler äldre kan få vård i hemmet: Premiär för nytt mobilt närvårdsteam

Fler äldre kan få vård i hemmet: Premiär för nytt mobilt närvårdsteam

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 14:35 CEST

Region Uppsala har startat ett mobilt närvårdsteam som ska kunna ge vissa patientgrupper vård på plats i hemmet. Den 23 oktober rullade tre bilar, bemannade med läkare och sjuksköterskor, ut på sina första uppdrag.

Extra satsning på primärvården föreslås

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 16:31 CEST

​Region Uppsala föreslås sätta av 48 miljoner kronor extra på primärvården under 2018. Den största delen går till att höja grundersättningen till samtliga vårdcentraler. – Den här förstärkningen är den största satsningen på primärvården på många år. Det är ett steg mot en ny inriktning, där mer av vården ska ges nära invånarna, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:22 CEST

Nu är allt klart för en ny vårdcentral i Almunge. Den totala investeringskostnaden, inklusive bland annat förstudien, beräknas till 46 miljoner kronor. Entreprenaden har tilldelats Ekman & Angerstig AB (EAAB).

Nu har Stenhagen fått sin vårdcentral

Nu har Stenhagen fått sin vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 15:22 CEST

Idag invigdes Stenhagens helt nya vårdcentral. Den ligger centralt i bottenvåningen på det som kallas för ”Båghuset”, mitt emot Stenhagens bildnings- och kulturcentrum.

Region Uppsala inför områdesansvar för vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:42 CEST

​Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det föreslår regionstyrelsen. – Beslutet innebär en viktig förstärkning ekonomiskt på cirka 10 miljoner kr till vårdcentralerna. Det kommer att göra stor skillnad för vårdcentralerna som får bättre möjligheter att planera och driva sin verksamhet., säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:30 CET

​Förslaget till omstruktureringar i Primärvården kommer inte att tas upp på vårdstyrelsen den 30 mars utan kommer i stället upp på vårdstyrelsen sammanträde den 9 maj.

Region Uppsala ser över primärvården

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 15:54 CET

Region Uppsala ska utreda vilken roll primärvården ska ha i framtidens hälso- och sjukvård. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Patienterna ger högt betyg åt primärvården i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 16:00 CET

​Patienterna i Uppsala län är på det hela taget nöjda med den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län är bland de fem landsting och regioner som får bäst betyg. Det visar en stor enkätundersökning som presenteras idag.

Ungdomsmottagning öppnar i Heby

Ungdomsmottagning öppnar i Heby

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2015 09:13 CET

​Den 13 januari 2016 öppnar en ungdomsmottagning på Heby vårdcentral. – Vi är glada över att Heby äntligen får den ungdomsmottagning vi har arbetat för under flera år. Det är bra att ortens ungdomar kan få hjälp på plats och slipper ta sig till en annan kommun för att kunna få råd om till exempel preventivmedel, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande i vårdstyrelsen.

Landstinget gör satsning på hälsoundersökningar för asylsökande

Landstinget gör satsning på hälsoundersökningar för asylsökande

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 11:30 CEST

Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar gör landstinget en satsning för att asylsökande snabbare ska kunna erbjudas den hälsoundersökning som de har rätt till enligt lag. Med start på fredag ska mobila team åka ut till boenden i länet och utföra hälsoundersökningar på plats.

Flogsta vårdcentral öppnar mottagning för unga män

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2014 15:22 CET

​En mansmottagning ska på försök öppnas vid Flogsta vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade idag att avsätta medel för ett pilotprojekt under nästa år.

Fuktskador vid vårdcentraler ska åtgärdas

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2013 11:27 CEST

Vårdcentralerna i Tierp och Gottsunda ska renoveras. Utredningar visar att det finns fuktskador i vissa utrymmen som behöver åtgärdas.