Följ Region Uppsala

Pressmeddelanden

Psykiatrin på Akademiska sjukhuset kompenseras

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 16:50 CEST

​Akademiska sjukhusets verksamhetsområde Psykiatri ska kompenseras med 3,5 miljoner kronor för år 2015 och med 3,5 miljoner kronor för år 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid dagens sammanträde.

​Länets kommuner tillfrågas om regionbildning

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2015 11:40 CEST

Ska det bildas en region i Uppsala län? Den frågan kommer länets kommuner att ta ställning till under de närmaste månaderna. Landstingsstyrelsen beslutar idag om att skicka frågan på remiss

​​Landstinget ska ta fram handlingsplan mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2015 17:24 CET

Landstinget ska ta fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. – Arbetet mot psykisk ohälsa är en prioriterad fråga. Det här är första steget för att ta ett helhetsgrepp över den aktuella situationen och staka ut riktningen för de kommande årens intensiva arbete, säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget avskaffar beställar- utförarmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2015 15:33 CET

Landstingets organisation ska ses över, beslutade landstingsstyrelsen idag. Avsikten är att från 2016 avskaffa den nuvarande beställar- och utförarorganisationen. – Vi vill ha en organisationsform som ger oss bättre förutsättningar att styra landstinget på ett sätt som skapar förståelse och legitimitet i hela verksamheten, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Barn och unga får avgiftsfri hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2015 13:16 CET

​Barn och unga behöver inte längre betala någon avgift för hälso- och sjukvård inom Landstinget i Uppsala län.

Patienter får möjlighet att kommentera journaler på nätet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2014 14:29 CET

​Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Idag beslutade produktionsstyrelsen för Landstinget i Uppsala län att landstinget ska införa e-hälsotjänsten ”Patientens noteringar”. – Det här ligger i linje med vårt arbete för att stärka patientens makt och inflytande över vården, säger Nina Lagh (M), 1:e vice ordförande i produktionsstyrelsen.

Närvårdsavdelning i Uppsala ska utökas

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2014 14:37 CET

Närvårdsavdelningen i Uppsala som startades under hösten kommer att byggas ut nästa år. Idag har avdelningen 13 platser, men under 2015 ska antalet platser successivt öka till 28. – Närvårdsavdelningen är en viktig pusselbit för att förbättra omhändertagandet av sjuka äldre, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Patientmat ska utredas

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2014 16:00 CET

Frågan om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska utredas på nytt. Det beslutade landstingsstyrelsen. - Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös utredning där vi utgår från patienternas behov. Maten är en väsentlig del av vården, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Landstinget öppnar ungdomsmottagning i Heby

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2014 15:26 CEST

Landstinget ska öppna en ungdomsmottagning vid Heby vårdcentral från den 1 januari 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. – Med tanke på att den psykiska ohälsan ökar är det viktigt att se till att alla unga i vårt län har tillgång till stöd och råd från en ungdomsmottagning, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Landstinget vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 10:25 CEST

Landstinget ska följa upp arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Väntetider inom neuropsykiatri ska kortas

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 10:02 CEST

Efter att antalet remisser till neuropsykiatrisk utredning ökat ligger väntetiden för vuxna idag på omkring två år. Det visar en kartläggning som landstinget har gjort. Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Ny tillagningsmetod för patientmaten ska ge ökad valfrihet

Ny tillagningsmetod för patientmaten ska ge ökad valfrihet

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 08:50 CEST

Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. Det blir ett upplägg som innebär att maten portionsförpackas och kyls ner fram tills att den ska serveras.

Landstingets ledningskontor flyttar

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2014 10:28 CEST

Landstingets ledningskontor ska lämna sina nuvarande lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. I mitten av 2016 flyttar landstingsledningen till ett nytt kontor på Storgatan vid Östra station. Det beslutade landstingstyrelsen idag.

Landstinget ser över ”snabbspår”

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2014 10:33 CEST

Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen idag. Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre.

Landstinget ska utreda samlad rehabilitering

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2014 10:36 CEST

Landstinget ska utreda förutsättningarna för en samlad rehabiliteringsverksamhet. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Landstinget överväger att införa bemanningspool

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2014 11:09 CET

Landstinget ska undersöka förutsättningarna för att införa en intern, landstingsövergripande bemanningspool som ska användas för akutrekrytering av sjukvårdspersonal. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Beslut om pendeltåg

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2014 11:32 CET

Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län får fatta trafikpliktsbeslut om pendeltågstrafik inom Uppsala län. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet idag 21 mars.

Vårdpersonalens kringarbete kartläggs

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2014 10:59 CET

Idag har produktionsstyrelsen beslutat att en kartläggning av vårdpersonalens administrativa arbetsuppgifter ska genomföras.

Klart för vårdcentral i Resecentrum

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2014 10:54 CET

Fålhagens vårdcentral kommer att flytta till Resecentrum. Produktionsstyrelsen beslutade idag att godkänna den nya lokaliseringen.

Säkerheten i landstingets remissprocess ska förbättras

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2013 15:38 CET

Landstinget ska starta ett förbättringsarbete för att öka säkerheten i sin remisshantering. Det beslutade produktionsstyrelsen idag. – Det förbättringsarbetet vi inleder kommer att spara tid för vårdpersonalen och göra patienters väntan på undersökningar och behandling kortare, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.