Följ Region Uppsala

Väntetider inom neuropsykiatri ska kortas

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 10:02 CEST

I gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår en rad psykiatriska diagnoser, bland annat adhd, add, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Under senare år har antalet remisser till neuropsykiatrin ökat och därmed också väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar. Det är mot bakgrund av detta som kartläggningen har gjorts.

– Människor med adhd, Aspergers syndrom och autism är mer utsatta än andra i sitt dagliga liv, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen. Ett gott omhändertagande kan hjälpa både relationen till vänner och familj och möjligheten till studier och arbetsliv.

– Vi behöver fördjupa samarbetet inom landstinget och med länets kommuner för att dessa människor ska ha samma möjligheter som vi andra för att leva ett gott liv.

Produktionsstyrelsen gav Primärvården och Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en modell för bästa omhändertagande av personer med misstänkta och bekräftade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hälsa och habilitering och Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram förslag på hur omhändertagandet av personer med Asperger och autism kan optimeras. Det ska också göras en utredning om hur habiliteringens husläkarmottagning ska utformas för att på bästa sätt vare ett stöd för brukare och patienter.

Produktionsstyrelsen kommer att följa upp frågan under hösten.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordf produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770