Följ Region Uppsala

Vårdpersonalens kringarbete kartläggs

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:59 CET

Idag har produktionsstyrelsen beslutat att en kartläggning av vårdpersonalens administrativa arbetsuppgifter ska genomföras.

Syftet med kartläggningen är att hitta var och hur vårdpersonalen ska kunna avlastas så att mer tid kan läggas på det direkta patientarbetet.

- Vårdpersonalen måste i första hand kunna lägga sin tid på sina patienter, säger landstingsrådet Lina Nordquist (FP), ordförande i Produktionsstyrelsen. Beslutet innebär ytterligare ett steg mot en sjukvård där vi är försiktiga med och tar till vara på vårdens resurser på bästa sätt.

Resultatet av kartläggningen ska visa på vilka administrativa arbetsuppgifter som bör eller måste utföras av vårdpersonal, vilka som kan utföras av annan personal samt vilka uppgifter som kan hanteras genom bättre integrering och utformning av vårdens IT-system.

- Rätt person ska göra rätt sak. Det sparar tid, skapar bättre arbetsmiljö och blir bättre för såväl personal som patienter, säger Lina Nordquist.

Bakgrund
Socialstyrelsen genomförde redan år 2 000 en utredning om administration i vården där slutsatsen blev att det administrativa arbetet för läkare och sjuksköterskor sannolikt hade ökat till följd av1990-talets stora personalneddragningar som främst drabbade sekreterare, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Undersökningar som gjorts därefter, visar på att endast en tredjedel av läkarnas tid och en femtedel av sjuksköterskornas tid ägnas åt direkt patientarbete.