Följ Region Uppsala

​Uppsala län kan bli region år 2017

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 15:41 CET

Uppsala län kan bli en regionkommun från år 2017. Idag beslutade landstingsstyrelsen att ta de första stegen mot att förbereda en ansökan till regeringen.

– Genom att bilda en region kan vi stärka utvecklingen av Uppsala län, få en effektivare styrning och öka det demokratiska inflytandet, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Frågan om en eventuell regionbildning har diskuterats med kommunernas politiska ledningar.

– Vi är långt ifrån färdiga, men vi är överens om att det finns förutsättningar för att starta en process mot att bilda regionkommun i Uppsala län 2017, säger Börje Wennberg.

Om Uppsala län blir en regionkommun innebär det att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Valen till landstingsfullmäktige ersätts i så fall av val till regionfullmäktige.

En förutsättning för att regionkommunen ska kunna bildas är att den godkänns av riksdagen.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att tillsammans med regiondirektören vara projektledare för regionkommunbildningen och att ta fram ett remissunderlag till länets kommuner.


Ytterligare information:

Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14