Följ Region Uppsala

​​Start för årets vaccination mot säsongsinfluensa

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2015 10:19 CET

Tisdagen den 3 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Alla som tillhör en riskgrupp och bor i Uppsala län erbjuds gratis vaccin.

Landstinget erbjuder gratis vaccination mot säsongsinfluensa till personer i riskgrupper, som riskerar att drabbas av svåra följdsjukdomar om de smittas.

Följande riskgrupper rekommenderas att låta sig vaccineras:

  • Personer över 65 år
  • Gravida kvinnor i senare delen av graviditeten (efter vecka 16)
  • Vuxna och barn med hjärt- eller lungsjukdom
  • Vuxna och barn med diabetes som behandlas med insulin
  • Vuxna och barn med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Vuxna och barn med en kronisk lever- eller njursjukdom
  • Vuxna och barn med svår astma
  • Vuxna och barn som är mycket kraftigt överviktiga
  • Vuxna och barn som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Barn med flerfunktionshinder

Den som ingår i någon av dessa grupper kan vända sig till valfri vårdcentral eller vaccinationsbyrå för att kostnadsfritt få vaccinationen.

Årets vaccin skyddar mot tre typer av influensa.

– Vi tror att årets vaccin kommer att ge bättre skydd än det som gavs förra året eftersom man bytt ut en del av vaccinet för att bättre matcha de influensatyper som vi tror kommer att finnas i samhället, säger biträdande smittskyddsläkare Helena Palmgren.

Nytt för i år är också att det, mot en kostnad, finns ett influensavaccin för barn mellan 2 och 18 år som kan ges som nässpray och som skyddar mot fyra typer av influensa. Det får dock inte ges till barn med nedsatt immunförsvar.

För att få fler att vaccinera sig kommer landstinget i år att göra en kampanj med bland annat buss- och radioreklam.

Ytterligare information:
Helena Palmgren, biträdande smittskyddsläkare, tel 018-611 92 20