Följ Region Uppsala

Säkerheten i landstingets remissprocess ska förbättras

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 15:38 CET

Landstinget ska starta ett förbättringsarbete för att öka säkerheten i sin remisshantering. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

– Det förbättringsarbetet vi inleder kommer att spara tid för vårdpersonalen och göra patienters väntan på undersökningar och behandling kortare, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är att det har framkommit att det finns brister i delar av landstingets remissprocess. Det finns exempel på remissprocesser i landet som har en felfrekvens på uppemot 80 procent, fel som tar onödig tid för personalen att rätta till och kan leda till sämre vård.

Landstinget i Uppsala län använder elektroniska remisser och det innebär sannolikt att landstinget har en mindre andel fel än andra landsting. Men bedömningen är att det ändå finns utrymme för förbättringar.

Som en första åtgärd ska landstinget nu utreda hur vanligt det är att det finns fel i landstingets remisser och vilken typ av fel det i så fall rör sig om. I nästa steg ska man formulera mål och ta fram åtgärder för att minska andelen fel.

– Det här är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Misstag i vården till följd av felaktiga remisser får absolut inte inträffa i vårt landsting, säger Lina Nordquist.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordf produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770