Följ Region Uppsala

Regionala kulturplanen för Uppsala län 2015– 2017 antagen av landstingsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 10:36 CEST

Den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2017 har den 17 juni antagits av landstingsfullmäktige.

Uppsala län ingår sedan 2013 i kultursamverkansmodellen som innebär att landstinget fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I kulturplanen beskrivs de satsningar och prioriteringar landstinget vill göra för kulturen i vårt län. Den nu gällande kulturplanen omfattar åren 2013–2014 medan den nya kulturplanen är treårig. Arbetet med planen har skett i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv.

–    Nu kan vi ta ett viktigt steg i riktning mot vår vision att Uppsala län 2025 är en stark kulturregion med internationell lyskraft och ett kreativt kraftcentrum med ett dynamiskt konst- och kulturliv, präglat av mod, bildning och nytänkande, säger Ove Hultquist (C), ordförande i landstingets kulturnämnd.

Den regionala kulturplanen utgår från tre perspektiv/ mål med särskilda satsningar och utvecklingsområden under de kommande tre åren:

Ett rikare konstliv,
bland annat genom att bygga ut en litteratur- resp. scenkonstkarusell till att omfatta hela länet samt utveckla infrastrukturen för dansen.

En ökad kulturell delaktighet,
bland annat genom att stödja initiativ som ökar mångfalden i länets kulturliv samt utveckla kultur- och naturstigar i kulturellt betydelsefulla strövområden i länet.

En attraktivare livsmiljö,
bland annat genom att arbeta för att professionella kulturskapare och andra företrädare för kultur i större utsträckning används i samhällsplanerande processer.

Mer information:
Ove Hultquist, ordförande i kulturnämnden, Landstinget i Uppsala län, 070-343 17 93
Anna Söderbäck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län, 073-868 11 52