Följ Region Uppsala

​Patienter vid Flogsta vårdcentral testas för hiv

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 10:00 CET

Under en vecka i november kommer alla vuxna som besöker Flogsta vårdcentral att erbjudas ett hivtest, oavsett om de tillhör en riskgrupp eller inte. Landstinget genomför en kampanj för att få fler att testa sig för hiv.

– Vi vill avdramatisera hivtestning. Vi tror att det finns människor som drar sig för att testa sig för att de är rädda för svaret. Men det är ju inte testet som ger hiv. Om fler testar sig kan vi upptäcka dessa fall så att de kan få bra behandling tidigare, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Kampanjen riktar sig brett, till alla som är över 18 år och som besöker Flogsta vårdcentral någon gång under vecka 47, den 21 till 25 november. I samband med besöket kommer de att erbjudas att ta ett gratis hivtest. Provtagningen sker på plats och besked om resultatet lämnas snabbt, oftast dagen efter att provet togs.

– Genom att vi frågar alla undviker vi att någon behöver känna sig utpekad, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Att testet görs just vid Flogsta vårdcentral hänger inte samman med att det skulle finnas någon ökad smittspridning av hiv i just det området.

– Det här är ett sätt för oss att skapa uppmärksamhet och få upp hivtestning på dagordningen. Man kan alltid hivtesta sig på sin vårdcentral, inte bara den här veckan, utan hela året, säger Mats Ericsson.

Kampanjen genomförs i samarbete med flera andra landsting i kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige och finansieras av Folkhälsomyndigheten med 300 000 kronor. Om satsningen faller väl ut kommer konceptet eventuellt att användas på fler vårdcentraler under 2017.

Ytterligare information:
Mats Ericsson, smittskyddsläkare, tel 076-721 65 88
Marie Björlin, STI-samordnare, tel 070-611 04 49

Läs mer:
Information om hivtestning inklusive en film