Följ Region Uppsala

Patienter får möjlighet att kommentera journaler på nätet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2014 14:29 CET

Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Idag beslutade produktionsstyrelsen för Landstinget i Uppsala län att landstinget ska införa e-hälsotjänsten ”Patientens noteringar”.

– Det här ligger i linje med vårt arbete för att stärka patientens makt och inflytande över vården, säger Nina Lagh (M), 1:e vice ordförande i produktionsstyrelsen.


Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Sedan starten för två år sedan har över 60 000 personer använt möjligheten att logga in.

Landstinget har också infört en rad andra självservicetjänster via nätet. Bland annat kan patienter skicka och ta emot meddelanden från vården, boka tider, lista sig, följa remisser, avge hälsodeklaration, uppdatera kontaktuppgifter och ta del av journalloggar.

Nu tar landstinget ytterligare ett steg. Idag beslutade produktionsstyrelsen att landstinget ska tillhandahålla e-hälsotjänsten ”Patientens noteringar”. Tjänsten innebär att det blir möjligt för en patient att göra noteringar med egna kommentarer till det som står i patientjournalen.

– Kommentarerna hamnar inte direkt i journalen, utan lagras separat. Patienten avgör själv vem som ska ha tillgång till kommentarerna. Det är också viktigt att påpeka att vårdpersonalen inte är skyldig att leta rätt på kommentarerna. Om du som patient vill vara säker på att de uppmärksammas måste du säga till särskilt, säger Benny Eklund, som är projektansvarig vid landstingets IT-avdelning.

Beslutet om att öppna för möjligheten att kommentera sin journal väntas bli vägledande för andra landsting.

Tjänsten ”Patientens noteringar” kommer att bli tillgänglig för patienter i början av januari.

Ytterligare information:
Benny Eklund, projektansvarig, tel 070-510 13 06
Nina Lagh (M), 1.e vice ordförande produktionsstyrelsen, tel 070-611 07 06