Följ Region Uppsala

Ombyggd akutmottagning vid Lasarettet i Enköping invigd

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 13:04 CET

Sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi och förvaltningsdirektör Eva Telne invigde akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping.

Idag nyinvigdes akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping. Renoveringarna som har pågått sedan hösten 2014 är nu klara.

Lasarettet i Enköping är viktig för den södra delen av länet. Satsningen på akutmottagningen visar att vi tror på lasarettets roll långsiktigt, även när vi går in i ett större samarbete i en kommande storregion, säger sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Beslutet att bygga om lokalerna fattades 2012 mot bakgrund av att antalet patienter ökat under flera år. Lokalerna var inte anpassade för patientströmmarna och det orsakade problem för bland annat patientsekretessen och arbetsmiljön.

Hösten 2014 togs det första spadtaget och sedan dess har det pågått byggarbeten i olika etapper, där bland annat en helt ny byggnad har tillkommit. Totalt har ombyggnationen kostat 54,5 miljoner kronor.

­– En akutmottagning kan inte stängas under byggtiden, utan vi har haft full verksamhet hela tiden. Vi är mycket glada över att det nu är klart och att vi har lokaler som är anpassade för en modern akutmottagning, säger förvaltningsdirektör Eva Telne.

Förbättringarna är många. Bland annat har undersökningsrummen försetts med fönster och bättre ventilation. Uppsikten över väntrummet har förbättrats, liksom möjligheten till avskildhet i samband med patientanmälan.

– Framför allt ger de nya lokalerna möjlighet till ett förändrat arbetssätt med bättre flöden och på sikt en snabbare och mer patientsäker hantering av akutbesöket, säger Eva Telne.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhustyrelsen, tel 070-890 81 55
Eva Telne, förvaltningsdirektör Lasarettet i Enköping, tel 0171-41 80 10