Följ Region Uppsala

Översyn av Framtidens Akademiska redovisad

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2015 18:30 CET

Landstinget har små möjligheter att minska kostnaderna för den nya vårdbyggnaden så att den ryms inom budgetramen. Det framgår av en översyn av projektet Framtidens Akademiska.

Enligt tjänstemannaförslaget är det möjligt att finansiera en del det uppkomna underskottet genom att låta renoveringen av andra delar av sjukhuset bli mindre omfattande.

I september beslutade landstingsstyrelsen att bromsa delar av byggprojektet på Akademiska sjukhuset för se över projektorganisationen och ta fram åtgärder för att komma tillrätta med den fördyring om en halv miljard kronor som tidigare rapporterats.

Vid dagens sammanträde fick landstingsstyrelsen information om resultatet av översynen och läget i projektet från den konsult som engagerats.

Enligt den nya prognosen har landstinget minskat det förväntade underskottet för den nya vårdbyggnaden, ingång 100, med 88 miljoner kronor jämfört med den prognos som gavs i september. Men fortfarande ligger kostnadsnivån 395 miljoner kronor högre än den ursprungliga budgeten. Till detta kommer en indexuppräkning på 112 miljoner kronor.

Enligt tjänstemännens bedömning är det svårt att minska kostnaden för det redan påbörjade bygget av 100-huset. Däremot är det möjligt att göra anpassningar i kommande delprojekt för att kompensera för fördyringen. Renoveringen av det så kallade centralblocket pekas ut som ett tänkbart område för besparingar. Genom att göra en mindre omfattande upprustning än ursprungsplanen kan kostnaderna enligt tjänstemännens bedömningar minskas med 370 miljoner kronor.

– Landstingsstyrelsen har inte tagit ställning till hur vi går vidare med förslagen. Det är frågor som ska behandlas av produktionsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Men det är positivt att det finns möjligheter att minska kostnaderna, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Av informationen som gavs till landstingsstyrelsen framgick också att prognosen för uppförandet av den nya vårdbyggnaden har skjutits fram. Nu beräknas de första patienterna kunna tas emot hösten 2018.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yrkande om att landstingsstyrelsen ska besluta att tidigare fattade beslut om produktionskök gäller. Yrkandet avslogs.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14

Läs om besluten som togs vid landstingsstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 3 november