Följ Region Uppsala

Östervåla vårdcentral flyttar till nya lokaler i mars

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2015 09:00 CET

Östervåla vårdcentral flyttar till nya lokaler i mitten av mars. Då är de paviljonger som ställts upp på vårdcentralens parkering klara att tas i bruk.

– Det blir som en ny vårdcentral, fräscht och välplanerat, säger Robert Arktell, försörjningschef för Primärvården.

Östervåla vårdcentral drabbades i mitten av november av en omfattande vattenläcka. Det stod tidigt klart att hela vårdcentralen måste evakueras till paviljonger och förhoppningen var att de skulle varit klara för inflyttning redan före årsskiftet.

– Att flytta en hel vårdcentral är ett omfattande projekt, och orsaken till att inflyttningen ligger längre fram i tiden än vi först trodde är helt enkelt den mängd invändigt arbete som måste göras efter det att paviljongerna är på plats, säger Robert Arktell, försörjningschef för Primärvården.

Sammantaget är det nu 37 paviljonger som byggs samman till en ny vårdcentral som ligger granne med den gamla.

– Vi vill självklart få en välfungerande vårdcentral som uppfyller alla krav. Vi behöver exempelvis vatten, värme och kyla i vissa rum och arbetet med att anpassa lokalerna invändigt blir därför omfattande, säger Robert Arktell.

Det är fastighetsägaren, Landstingsservice, som ansvarar för att få fram ersättningslokaler, som alltså blir i form av paviljonger som ställs upp på parkeringen vid nuvarande vårdcentral.

Det är också fastighetsägaren som svarar för att säkerställa att det inte är farligt att vara i de befintliga lokalerna fram till evakueringen. Det gör man bland annat genom att kontrollera inomhusluften kontinuerligt.

– Vi på Östervåla vårdcentral bedriver vår verksamhet som vanligt i de befintliga lokalerna fram till dess paviljongerna är klara för inflyttning, säger Eva Bolin, verksamhetschef på Östervåla vårdcentral.

– För att säkerställa att inomhusmiljön inte är skadlig mäts inomhusluften regelbundet och fastighetsägaren säkerställer både ventilation och luftrening, säger Eva Bolin. Än så länge har inga avvikelser uppmätts.

– Paviljongerna kommer att bli en bra lösning för vårdcentralen och vi kommer att kunna bedriva samma verksamhet som tidigare där, säger Robert Arktell. För oss inom Primärvården är det viktigt att fortsätta finnas i Östervåla och vi försöker prioritera våra patienter och medarbetare i processen.

Ytterligare information:
Robert Arktell, försörjningschef Primärvården, tel 018-611 07 87
Eva Bolin, verksamhetschef Östervåla vårdcentral, tel 018-611 08 61