Följ Region Uppsala

Nytt utvecklingsår ska ge sjuksköterskor en bättre start

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 08:00 CEST

Idag inleder Landstinget i Uppsala län sin nya satsning på ett kliniskt utvecklingsår för sjuksköterskor. Från om med i höst kommer alla nyexaminerade sjuksköterskor som anställs vid Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping att få delta i ett program som ska ge en bättre övergång från studierna till yrkeslivet.

­– Kompetensförsörjningen är en av landstingets viktigaste frågor och sjuksköterskorna är en av våra nyckelgrupper, som vi måste satsa på. Vi hoppas att det här ska stärka sjuksköterskorna och göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare, sägerlandstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S), som talar vid invigningen på Akademiska sjukhuset.

Utvecklingsåret är ett komplement till verksamheternas befintliga introduktionsprogram. Bland annat kommer sjuksköterskorna att erbjudas föreläsningar och diskussionsseminarier med erfarna sjuksköterskor inom områden som till exempel stresshantering, kommunikation och ledarskap. Sköterskorna får också öva på praktiska moment tillsammans med erfarna instruktörer.

– Många nya sjuksköterskor har upplevt att det finns ett glapp mellan utbildningen och yrkesrollen i praktiken. Det här kan skapa stress och en känsla av otillräcklighet, som gör att man väljer att byta arbetsplats efter kort tid. Med det här programmet ska sköterskorna få bättre förutsättningar att klara rollen. De får helt enkelt en bättre start i yrket, säger Marie Tollefsen Markström, chef för kliniskt träningscentrum, som ansvarar för utvecklingsåret.

Några andra landsting i Sverige har infört eller är på väg att införa introduktionsprogram för sjuksköterskor, men landstingets satsning sticker ut, enligt Marie Tollefsen Markström.

– Vi har tagit fram utvecklingsåret i nära samarbete med erfarna sjuksköterskor. Vi har också utgått från forskning inom området. Det här är kvalitetssäkrat och utgår från de faktiska behoven.

Den första kullen nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskor, sammanlagt 82 sjuksköterskor, påbörjar sitt utvecklingsår idag med en invigningsdag med föreläsningar på Akademiska sjukhuset. Satsningen på utvecklingsår fortsätter under 2016, med de sjuksköterskor som tar examen efter jul.

– Vad som händer därefter vet vi inte ännu, men vi hoppas att det här ska bli så uppskattat, både av sjuksköterskorna och av verksamheten, så att landstinget vill fortsätta med det även på längre sikt, säger Marie Tollefsen Markström.

Ytterligare information:
Marie Tollefsen Markström, chef kliniskt träningscentrum, tel 070-612 60 75
Börje Wennberg (S), ordf landstingsstyrelsen, tel 070-634 82 14