Följ Region Uppsala

Nya parkeringsavgifter vid Akademiska införs 1 juni

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 15:58 CEST

Fastighets- och servicenämnden har idag beslutat om ändrade parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset. Kostnaden för 21-kortet höjs som planerat, men det har gjorts vissa justeringar jämfört med det tidigare förslaget. Bland annat blir det gratis för personal att parkera mellan klockan 20 på kvällen och 8 på morgonen.

– Vi har lyssnat på personalens synpunkter. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bilen, till exempel om man jobbar natt, och då är det rimligt att vi underlättar detta genom att ta bort avgiften på natten. Nattetid har vi inte heller problemet att parkeringshuset blir fullt, säger Robert Damberg (MP), ordförande för landstingets fastighets- och servicenämnd.

En annan ändring jämfört med ursprungsförslaget är att det införs en särskild timtaxa för personal på 15 kronor per timme, med en maximal dygnskostnad på 50 kronor. Kostnaden för ett 21-kort, som endast erbjuds personal, blir 950 kronor.

Den nya taxan för övriga besökare blir 40 kronor per timme för inomhusparkering och 30 kronor per timme för utomhusparkering, med ett tak på 225 kronor per dygn. Inneliggande patienter har möjlighet att köpa 1-dygnskort för 100 kronor eller veckokort för 400 kronor.

Fastighets- och servicenämnden gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa fler parkeringsplatser för personal i närheten av Akademiska sjukhuset.

Landstinget ska också se över avgifterna för personal och besökare vid landstingets övriga parkeringar.

De nu beslutade avgifterna börjar gälla den 1 juni.

M och KD yrkade på återremiss och valde att avstå från att delta i beslutet.

L och C reserverade sig till förmån för Liberalernas yrkande att fastställa personalavgiften till 35 kr/dygn.

Nya avgifter för parkering vid Akademiska sjukhuset från 1 juni 2016:

Besökare
Utomhus 30 kr/tim alla dagar 00-24
Garage 40 kr/tim alla dagar 00-24
Maxtaxa 225 kr/24 tim

Inneliggande patienter
1-dygnskort 100 kr (gäller både utomhus och i garage)
7-dygnskort 400 kr (gäller både utomhus och i garage)

Personal
Utomhus 15 kr/tim alla dagar 8-20, gratis övrig tid
Garage 15 kr/tim alla dagar 8-20, gratis övrig tid
Maxtaxa 50 kr/24 tim
21-kort 950 kr


Ytterligare information:

Robert Damberg (MP), ordf fastighets- och servicenämnden, tel 070-275 52 25
Jan Asklöf, chef Beställar- controlleravdelningen, Landstingsservice, tel 018-611 98 80

Läs om övriga beslut som togs av fastighets- och servicenämnden i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/Uppsnabbat/Uppsnabbat-2016/Uppsnabbat-fastighets--och-servicenamnden-20-april-/