Följ Region Uppsala

Nya chefer för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2015 13:00 CEST

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har utsett nya chefer för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Per Elowsson, som idag är förvaltningsdirektör för Primärvården, blir sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset. Eva Telne, idag tf sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, blir chef för Lasarettet i Enköping.

– Vi är mycket nöjda med dessa tillsättningar och beslutet fattades i politisk enighet, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Per Elowsson är 63 år, läkare inom anestesiologi och disputerad. Han har tidigare tjänstgjort som läkare och divisionschef vid Akademiska sjukhuset.

– Per Elowsson har framgångsrikt lett förändrings- och utvecklingsarbete med goda resultat. Hans ledarskap behövs i den ekonomiska situation som Akademiska sjukhuset befinner sig i, säger Börje Wennberg.

Eva Telne är 62 år, tandläkare och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner vid Akademiska sjukhuset.

– Lasarettet i Enköping får i henne en kunnig chef med mycket gedigen erfarenhet. Hon kommer fortsätta att utveckla verksamheten och sjukhusets speciella roll i länet.

Per Elowsson tillträder sin befattning den första november 2015. Förordnandet är på två år och lönen är 125 000 kronor i månaden. Eva Telne tillträder sin befattning den första januari 2016. Fram till dess fortsätter hon som biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset. Förordnandet är på tre år och lönen är 115 000 kronor i månaden.

Ingen av de utsedda cheferna omfattas av vanligt anställningsskydd, men om arbetsgivaren finner skäl att ensidigt avbryta anställningen i förväg utbetalas ett avgångsvederlag på upp till tolv månadslöner.

En tillförordnad primärvårdsdirektör kommer att utses inom kort.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsråd, tel 070-634 82 14
Per Elowsson, tillträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel 018-611 76 01
Eva Telne, tillträdande förvaltningsdirektör Lasarettet i Enköping, tel 018-611 42 50