Följ Region Uppsala

Ny tillagningsmetod för patientmaten ska ge ökad valfrihet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 08:50 CEST

Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. Det blir ett upplägg som innebär att maten portionsförpackas och kyls ner fram tills att den ska serveras.

– Vi har valt en lösning som ger maximal valfrihet för patienterna. När man ligger på sjukhus har man inte alltid så bra aptit. Då är det extra viktigt att kunna styra vad man äter och när på dagen, säger Nina Lagh (M), 1:e vice ordförande i produktionsstyrelsen.

Landstinget har tidigare fattat beslut om att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland. Ett nytt tillagningskök ska byggas på Akademiska sjukhuset. Detta beräknas kunna tas i drift i mitten av 2016.

Frågan om vilken produktionsmetod som ska användas har utretts under våren. Till utredningen har en referensgrupp knutits med representanter för sjukhusledning, nutritionsråd, patientorganisationer och politiker.

Utredningsarbetet är nu klart och har mynnat ut i en rekommendation att maten ska laga i ett portionssystem med förebild från Oslo Universitetssjukhus. Metoden innebär att maten lagas från grunden i köket och läggs upp på porslinstallrikar, som kyls ner innan de skickas ut till avdelningarna. På avdelningarna finns måltidsvärdar som värmer maten utifrån patienternas beställningar.

Patienterna vid Akademiska sjukhuset kommer att kunna välja mellan ett tjugotal rätter enligt en meny som förnyas varje dag. Tidpunkten för måltiden blir också mer flexibel. Den som är borta på en undersökning under lunchtid kan få sin mat värmd vid en senare tidpunkt.

– Vi har lyssnat på vad bland annat experterna på Livsmedelsverket säger. De trycker på att maten måste vara god, annars äter man den ju inte. Alltför långa varmhållningstider kan påverka smaken negativt. Med den här lösningen kan patienterna välja rätter som de tycker om och få maten nyvärmd och fräsch, säger Nina Lagh.

Kostnaden för patientmaten i det nya systemet beräknas till 170 kronor per dag, vilket är 33 kronor lägre än dagens kostnad. Sammanlagt blir det en minskad kostnad på 8,6 miljoner kronor per år, tack var att produktionskedjan blir effektivare och kräver mindre personalinsatser.

– Det är positivt för patienterna att kunna välja den rätt man tycker är godast. En annan fördel är att man vid behov kan skjuta på måltiden och värma maten senare. Närheten till produktionsköket gör det också lättare att snabbt justera beställningar, exempelvis av specialkost, säger chefsläkare Margareta Öhrvall vid Akademiska sjukhuset

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att införa en produktions- och leveransmetod enligt den modell som används vid Oslo Universitetssjukhus vid Akademiska sjukhuset.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att maten vid Akademiska sjukhuset ska serveras varm direkt från köket där det tillagas.

Patientmaten vid Lasarettet i Enköping kommer enligt ett tidigare beslut att från 2015 lagas på plats och serveras varm, utan föregående nedkylning. I valet av metod hänvisades till sjukhusets mindre storlek, som gör varmhållning mer lämplig.

Mer information:
Nina Lagh (M), 1:e vice ordf produktionsstyrelsen, tel 070-611 07 06
Thord Hägg, förvaltningschef Landstingsservice, tel 070-611 02 13
Margareta Öhrvall, chefsläkare Akademiska sjukhuset, tel 070-611 17 41