Följ Region Uppsala

Mestadels positivt i landstingets miljöuppföljning

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2016 14:40 CEST

Landstingets miljöarbete går huvudsakligen i en positiv riktning. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2015. Landstinget har följt upp de 24 mål som finns i miljöprogrammet. För 21 av målen har landstinget förbättrat sina resultat.

– Vi har arbetat i många år på ett förebyggande och systematiskt sätt och ligger nu i framkant i landstings-Sverige med vårt miljöarbete. Vi ska vara stolta, men vi ser också områden där vi måste förbättra oss säger landstingsrådet Robert Damberg (MP).

I miljöredovisningen för 2015 har landstinget följt upp sitt miljöarbete och jämfört utfallet med de mål som satts upp i miljöprogrammet 2015-2018.

Av rapporten framgår att landstingets klimatpåverkan har minskat med 2 procent jämfört med föregående år. En bidragande förklaring är att kollektivtrafiken har minskat koldioxidutsläppen med cirka 1300 ton, tack vare bättre planerad trafik och en ökad andel biodrivmedel. Landstinget har också minskat utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser, som lustgas, med 21 procent.

Den totala energianvändningen minskade med 7 procent jämfört med föregående år, tack vare landstingets energisparprojekt. Landstinget har också driftsatt 400 kvadratmeter solceller för att öka andelen egenproducerad förnybar energi.

Andelen ekologiskt producerade livsmedel fortsätter att öka och är nu uppe i 45 procent av totalinköpen av livsmedel.

Inom några områden har utvecklingen varit negativ. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har ökat, eftersom fler har rest med flyg i tjänsten. Fler patienter har också rest med taxi, vilket ökat koldioxidutsläppen från patientresor. Även utsläppen från resor till och från arbetet har ökat.

– Det här är områden som behöver förbättras. Ett första steg blir att vi ska se över landstingets resepolicy, säger Robert Damberg

Miljöredovisningen presenteras för landstingsstyrelsen på tisdag i nästa vecka.


Ytterligare information:
Robert Damberg, landstingsråd (MP), tel 070-275 52 25
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94