Följ Region Uppsala

Mer psykologisk behandling ska ges vid vårdcentraler

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 10:17 CEST

Vårdcentralerna i länet ska få mer resurser för att själva kunna erbjuda psykologisk behandling. I går beslutade vårdstyrelsen att ändra villkoren för vårdcentraler och psykoterapeuter.

– Vi ser att den psykiska ohälsan ökar och därför gör vi nu en riktad satsning i primärvården för att personer med psykisk ohälsa snabbare ska få en första kontakt med vården, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

En förändring som görs är att besöksersättningarna för psykolog och kurator höjs från den 1 oktober 2016.

– Det här ska göra det möjligt att anställa fler psykologer och kuratorer i primärvården. Vi har avsatt 20 miljoner kronor för satsningen, säger Malena Ranch.

Vårdvalet psykoterapi ändras också, så att det i fortsättningen kommer att ingå i specialistpsykiatrin. Reglerna för när psykoterapi ska erbjudas stramas åt och anpassas till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vårdcentraler kan inte remittera direkt till en privat psykoterapeut, utan går via specialistpsykiatrins bedömningsteam.

– Det har sett väldigt olika ut, där olika vårdcentraler har gjort olika bedömningar. Det här är ett steg mot ökad jämlikhet, där behoven styr och alla får samma möjlighet till psykologisk behandling, oavsett vilken vårdcentral man går till, säger Malena Ranch.

Flera partier lade ett antal alternativa yrkanden som avslogs. Bland annat reserverade sig (M), (KD), (C) och (L) och yrkade på att primärvården även i fortsättningen ska kunna remittera till vårdval privat psykoterapi.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordf vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11