Följ Region Uppsala

​Lasarettet i Enköping gör toppresultat inom knäoperationer

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2015 14:00 CET

Lasarettet i Enköping visar toppresultat inom området knäprotesoperationer. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret, där resultat från 74 opererande kliniker i landet jämförs. Risken för att behöva göra om en operation som gjorts i Enköping är betydligt lägre än på andra kliniker.

– Det här är resultatet av ett målmedvetet kvalitetsarbete där vi under de senaste åren har sett mycket goda resultat, säger Zoran Strbac, medicinskt ansvarig för ortopedi vid Lasarettet i Enköping.

Lasarettet i Enköping har specialiserat sig på höft- och knäledsoperationer och står för en stor andel av de operationer som görs i länet. Under 2014 gjorde lasarettet 373 primära knäprotesoperationer och 340 primära höftprotesoperationer vilket innebär att man till volymen är en av de tio största klinikerna i landet.

Lasarettet registrerar alla knäoperationer i ett kvalitetsregister, som i en årlig rapport sammanställer och jämför resultaten från samtliga kliniker. I årsrapporten 2015 får Lasarettet i Enköping en topplacering.

I rapporten jämförs bland annat risken för att en protespatient ska behöva opereras om inom tio år, något som anses vara en viktig kvalitetsindikator. Av de 2 369 patienter som fått knäprotes vid Lasarettet i Enköping har 22 behövt byta ut den. Detta ger Lasarettet i Enköping en andraplacering bland samtliga 74 kliniker. Bara Alingsås hade en lägre andel reoperationer av knäproteser.

– Det är mycket glädjande resultat och ett väldigt gott erkännande av det arbete som personalen i Enköping gör varje dag. Det här bekräftar att Lasarettet i Enköping fyller en viktig roll i länet, säger Erik Hemmingsson (MP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Ytterligare information:
Zoran Strbac, sektionschef och medicinskt ansvarig inom ortopedi, Lasarettet i Enköping, tel 0767-203647

Länk till svenska knäprotesregistret