Följ Region Uppsala

Lasarettet i Enköping blir första sjukhuset med HBTQ-certifiering

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2016 12:30 CEST

Nu är hela Lasarettet i Enköping i HBTQ-certifierat. Sjukhuset mottog sin certifiering vid en ceremoni under onsdagen. Enligt RFSL är sjukhuset det första i världen som har fullständig HBTQ-certifiering.

– Det är en viktig markering som visar att i landstingets verksamheter är alla välkomna, oavsett vem du är, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

– En HBTQ-certifiering bidrar självklart att HBTQ-personer kan känna sig välkomna och inkluderade. På köpet har det visat sig att certifieringen ger ett bättre arbetsklimat. Allt vi gör mot diskriminering och fördomar är bra för oss alla, både besökare och medarbetare, säger Vivianne Macdisi.

Sedan arbetet med certifieringen inleddes 2013 har samtliga medarbetare vid lasarettet, cirka 500 personer, genomgått en utbildning om sammanlagt 20 timmar. Under utbildningen tar man upp frågor som handlar om de sju så kallade diskrimineringsgrunderna.

– Vi har alla fördomar, utan att vi tänker på det. Utbildningen hjälper oss att bli medvetna om normerna som styr och att få ett vidgat synsätt, så att vi inte slentrianmässigt beter oss på ett exkluderande sätt, säger förvaltningsdirektör Eva Telne.

Kostnaden för utbildningsinsatsen är cirka 1,5 miljoner kronor, förutom personalkostnader.

– Det är roligt att vi ligger i framkant med certifieringen, men vi kommer inte att slå oss till ro med den. Det finns mycket mer vi kan göra för att bli bättre på likabehandlingsfrågor. Det här är en start, säger Eva Telne.

Folktandvården i Uppsala län HBT-certifierades 2012 som första tandvårdgivare i Sverige. De blev nyligen omcertifierade för HBTQ.

Fakta om diskrimineringsgrunder

Följande områden ingår i de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Ytterligare information:

Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55

Eva Telne, förvaltningsdirektör Lasarettet i Enköping, tel 070-611 61 56