Följ Region Uppsala

Landstingets ledningskontor flyttar

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 10:28 CEST

Landstingets ledningskontor ska lämna sina nuvarande lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. I mitten av 2016 flyttar landstingsledningen till ett nytt kontor på Storgatan vid Östra station. Det beslutade landstingstyrelsen idag.

– Vi ska ha moderna och klimatsmarta lokaler. Det är också bra att ledningskontoret har ett centralt läge vid resecentrum eftersom det ökar tillgängligheten för medarbetare och besökare, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

De nuvarande lokalerna är slitna, ineffektiva och olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Energiförbrukningen är också hög och följer inte landstingets miljöprogram.

– Nu lämnar vi plats och gör det möjligt att bygga fler bostäder i ett attraktivt läge i centrala Uppsala. Genom att vi går över till att hyra kontorslokaler i stället för att äga dem frigör vi kapital som kan användas till andra investeringar, säger Erik Weiman.

Landstinget kommer att bli en av flera hyresgäster i ett nytt kontorshus som ska uppföras där det idag ligger en parkering. Flera ledningsfunktioner som tidigare har varit utspridda i olika delar av staden samlas nu på en plats. Förutom landstingets ledningskontor ska bland annat Kultur och bildning inklusive Upplandsstiftelsen och Länsbiblioteket samt administrationen för Kollektivtrafikmyndigheten UL inrymmas i lokalerna.

– Det här ger betydande samordningsvinster eftersom man kan dela på funktioner som reception, lunchrum, förråd och möteslokaler. Vi kan minska de sammanlagda ytorna med en tredjedel, säger fastighetsdirektör Robert Sundström.

Det nya kontoret kommer att rymma cirka 300 arbetsplatser. Huset byggs i sex plan som ett standardkontor med en blandning av öppna lösningar och enskilda kontorsrum. Stora krav ställs på miljöanpassning och energieffektivitet. Räknat per kvadratmeter kommer energiförbrukningen att minska till en tredjedel av dagens förbrukning.

Hyreskostnaderna för de nya lokalerna blir högre än dagens. Kostnadsökningen kompenseras av att de årliga kostnaderna för drift och skötsel minskas samt att en kommande försäljning kommer att ge ränteintäkter.

Landstingsstyrelsen beslutade att ge landstingsdirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Jernhusen om att hyra lokalerna. Frågan avgörs slutligen av landstingsfullmäktige.

Mer information:
Erik Weiman (M), ordförande landstingsstyrelsen, tel 070-691 60 26
Robert Sundström, fastighetsdirektör, tel 0730-23 24 82