Följ Region Uppsala

Landstinget vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få jobb

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 10:25 CEST

Landstinget ska följa upp arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

- Människor med funktionsnedsättning är undervärderade på arbetsmarknaden, säger Lina Nordquist (FP), ordförande för produktionsstyrelsen. För att inte gå miste om kompetenta medarbetare behöver landstinget se till att vara en god arbetsgivare för alla. Vi hoppas också att landstingets arbete för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden ska inspirera andra arbetsgivare att följa vårt exempel.

Landstinget beslutade 2011 om en landstingsgemensam inriktning för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Beslutet motiverades med att personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, i betydligt större utsträckning än personer utan nedsatt arbetsförmåga står utanför arbetsmarknaden.

I inriktningsbeslutet listades tänkbara aktiviteter som landstinget skulle kunna genomföra för att skapa förutsättningar till ett inkluderande arbetsliv. Det handlar till exempel om att se över rekryteringsprocesser och tillgänglighet och att ha riktade erbjudanden om praktikplatser och sommarjobb.

Produktionsstyrelsen beslutade att begära att få en redovisning av landstingets arbete med att möjliggöra arbete för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska läggas fram i produktionsstyrelsen hösten 2014.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordf produktionsstyrelsen, tel 0709-945 770