Följ Region Uppsala

​Landstinget uppnådde hälften av miljömålen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 16:21 CEST

Landstinget har under 2014 uppnått hälften av sina 25 uppsatta miljömål och ytterligare ett antal går åt rätt håll. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2014.

– Självklart ska landstinget sträva efter att uppnå alla miljömål. Landstinget ligger bra till när det gäller ekologisk mat, men utvecklingen har gått för långsamt inom vissa områden, säger Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen.

I miljöredovisningen för 2014 har landstinget följt upp sitt miljöarbete och jämfört utfallet med de mål som satts upp, dels i miljöprogrammet 2011-2014, dels i landstingets handlingsplan för läkemedel och miljö.

Av rapporten framgår att landstingets miljöpåverkan har minskat inom de flesta områden och att hälften av målen har uppnåtts.

Totalt sett har landstinget minskat sina utsläpp av växthusgaser med 27 procent på fyra år. Minskningen beror nästan uteslutande på att landstinget gått över till koldioxidneutral fjärrvärme. Kollektivtrafiken redovisar däremot en ökning av totalt 2 400 ton. Detta beror på att trafiken ökat och på att den planerade utbyggnaden av biogas har skjutits framåt.

Ett område där landstinget ligger långt framme jämfört med övriga landsting är upphandling av ekologiska livsmedel. Andelen ökade under 2014 från 39 till 44 procent. 18 procent av livsmedlen var dessutom rättvisemärkta.

Landstinget har lyckats minska kemikalieanvändningen kraftigt. Under 2014 slutade man använda tio miljöfarliga kemikalier helt och hållet och minskade årsförbrukningen med 3,2 ton. Däremot ökar användningen av vissa miljöpåverkande läkemedel, det antidepressiva läkemedlet sertralin och antibiotikagruppen fluorokinoloner.

– Det här både oroande och onödigt, med tanke på att det finns alternativ, säger Johan Edstav.

Genom att gå över till etanolbilar har landstinget på fyra år minskat koldioxidutsläppen med 23 procent. Däremot ökade utsläppen av flygresor i tjänsten med 15 procent under 2014.

– Landstinget har riktlinjer för att så långt som möjligt resa med tåg eller att använda videokonferenser, men trots detta går utvecklingen i fel riktning. Vi kommer att behöva se över hur våra tjänsteresor framöver genomförs, säger Johan Edstav.

Miljöredovisningen presenterades för landstingsstyrelsen på tisdagen.

Ytterligare information:
Johan Edstav, landstingsråd, tel 070-611 00 77
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94