Följ Region Uppsala

​Landstinget tar bort patientavgifter för 85-plussare

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 08:49 CET

Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården. Det framgår av landstingets förslag till tilläggsbudget för 2017 som offentliggjordes idag.

– Vi vill värna om våra äldre patienter som ofta har störst behov av sjukvård samtidigt som man har minst ekonomiska resurser. Därför förändrar vi nu avgiftssystemet och tar bort avgifterna för alla som är över 85. Vi vet att det är en mycket välkommen förändring och bidrar till att öka tillgängligheten till sjukvården för den här gruppen, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

En annan nyhet är att landstinget föreslås införa en enhetstaxa för besök inom primärvården. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori.

– Vi vill modernisera patientavgifterna inom sjukvården och göra det tydligare för patienterna. I fortsättningen kommer man att betala samma avgift när man går till vårdcentralen, oavsett om man träffar en läkare eller en distriktssköterska. Det är enkelt och bra. I framtiden vill vi förenkla avgifterna inom fler områden, säger Börje Wennberg.

En ny patientavgift för ambulanstransport föreslås. Det kommer att kosta 150 kronor, oavsett om patienten bedöms och behandlas på plats eller bedöms och transporteras vidare till sjukhus. Vissa undantag kommer att finnas, bland annat för hemtransport och förflyttningar mellan landstingets sjukvårdsinrättningar. Avgiften motiveras av att även ambulanssjukvården är en vårdnivå där patienten bedöms och behandlas och att detta behöver tydliggöras.

Enligt förslaget ska högkostnadsskyddet vara oförändrat. Som patient i Uppsala län betalar man högst 1 100 kronor per år för sjukvård i öppenvården, 1500 kronor för sjukresor och 1 100 kronor för hjälpmedel. Det finns också ett särskilt frikort för den som betalar avgifter inom minst två av områdena sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. Gränsen för det samordnade frikortet är 2 600 kronor.

Förslaget till nya patientavgifter behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 november. Det slutliga beslutet fattas av landstingsfullmäktige den 30 november.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Björn Larsson, ekonomichef, tel 070-611 46 70