Följ Region Uppsala

Landstinget stöder projekt för att stärka ungas självkänsla

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 09:51 CEST

Den psykiska hälsan hos unga runtom i Uppsala län behöver stärkas. Det anser landstinget, och har därför beslutat att stödja ett projekt för att stärka ungas självkänsla.

– Den psykiska ohälsan ökar och det är därför viktigt att vi satsar på det förebyggande arbetet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Projektet kommer att genomföras Frisk & Fri Uppsala, som är en lokalavdelning i den ideella organisationen Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Föreningen verkar framför allt inom ätstörningsområdet, men är också engagerad i en nationell satsning i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.

Under 2016 genomförde Frisk & Fri ett projekt i Uppsala kommun, där man har hållit interaktiva workshoppar vid grund- och gymnasieskolor med syftet att stärka elevernas självkänsla.

Nu har landstinget beslutat att skjuta till 200 000 kronor av landstingets folkhälsomedel till ett motsvarande projekt i länets övriga kommuner under 2017.

– Det här har prövats med framgång på andra håll och det är bra att vi kan bidra till att även mindre kommuner nu kan ta del av det, säger Malena Ranch.

Vårdstyrelsens arbetsutskott beslutade också att ge stöd till följande projekt:

OK Enen, projektet ”hittaut.nu” i Enköping

Projektet syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra orienteringskartor över Enköpings tätort med omgivning samt över andra samhällen i kommunen. Projektet beviljas 50 000 kronor.

Älvkarleby kommun, projektet ”Ökad fysisk aktivitet hos medborgare 65 år och äldre”

Projektet syftar till att starta aktivitetsgrupper i samband med nationella kampanjveckan kring fallolyckor, vecka 40. Projektet beviljas 50 000 kronor.

Rehabforum, Lasarettet i Enköping, projektet ”TIA/stroke-skola”

Projektet ska ta fram en plan för att få in arbetet med levnadsvanor i strokevårdkedjan samt skapa ett patientinriktat utbildningsupplägg med föreläsningar och träning i grupp för patienter som fått TIA/stroke. Projektet beviljas 50 000 kronor.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Henrik Andreasson, utredare, planeringsenheten, nåbar per e-post henrik.andreasson@lul.se