Följ Region Uppsala

​​Landstinget ska ta fram handlingsplan mot psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2015 17:24 CET

Landstinget ska ta fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

– Arbetet mot psykisk ohälsa är en prioriterad fråga. Det här är första steget för att ta ett helhetsgrepp över den aktuella situationen och staka ut riktningen för de kommande årens intensiva arbete, säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Handlingsplanen ska ge förutsättningar för att förbättra vården av barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. Det ska också tas fram en övergripande politisk viljeinriktning för området.

Handlingsplanen ska tas fram i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering och primärvården. Dialog ska även föras med kommunerna och med patient- och brukarorganisationer.

– Nyligen kom en revisionsrapport som pekade på bristerna i den politiska styrningen av psykiatrin, den kommer vi ha med oss i vårt arbete med handlingsplanen. Vi vill ge förutsättningar för en personcentrerad hälso- och sjukvård. Det innebär att vi särskilt behöver arbeta med att stärka samverkan mellan vårdnivåer samt mellan kommun och landsting, säger Malena Ranch.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta 600 000 kronor till arbetet med handlingsplanen.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade flera tilläggsyrkanden. Dessa avslogs, men majoriteten lovade att ta in synpunkterna i utredningsarbetet.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 018-611 63 01