Följ Region Uppsala

Landstinget ser över ”snabbspår”

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 10:33 CEST

Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre.

Direktinläggningar, eller "snabbspår", finns idag på flera håll i landet och innebär att äldre patienter kan läggas in på sjukhus direkt, till exempel efter mobila hembesök eller via distriktsläkare och kommunal hemvård, utan att först behöva bedömas på en akutmottagning.

Socialstyrelsen har gjort en utvärdering och ser stora fördelar. Förutom tidsvinsten för patienterna leder det till kortare väntetider och färre omflyttningar. Socialstyrelsen rekommenderar därför att landstingen inför snabbspår för de mest sjuka äldre, så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården.

– Att som patient få en vårdplats utan att behöva besöka akuten hjälper både individen och sjukvården, säger Lina Nordquist (FP), ordförande för produktionsstyrelsen. Äldre människor får det mer bekvämt med mindre väntan, och snabbspår har även visat sig göra att människor fortare blir friska. Det är också positivt att kunna avlasta akutmottagningen och den övriga sjukvården.

Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att lämna en redovisning över pågående och tänkbara direktinläggningsspår.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordförande produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770