Följ Region Uppsala

Landstinget prognostiserar minusresultat 2015

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2015 13:00 CEST

Landstinget riskerar göra ett resultat på minus 52 miljoner kronor för 2015. Det framgår av landstingets delårsrapport för januari till augusti.

– Vi har ett mycket bekymmersamt läge. Skattehöjningen nästa år ger ett visst tillskott, liksom det extra tillskott till landstingen som har aviserats från regeringen. Men det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att få en hållbar ekonomi över tid, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Jämfört med landstingets budget för 2015 är den nya prognosen en försämring med 89 miljoner kronor

Underskottet beror främst på att Akademiska sjukhuset prognostiserar ett minusresultat på 200 miljoner kronor, en försämring med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Även Landstingsservice, Landstingets resurscentrum och Kollektivtrafikförvaltningen har försämrat sina prognoser.

Landstingets övergripande resultat förbättras något tack vare två engångsintäkter på 112 miljoner kronor. Utan dessa intäkter hade landstingets resultat varit minus 164 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen under årets åtta första månader var 5,4 procent, vilket är betydligt högre än budgeterade 3,1 procent.

– Vi ser framför allt att landstingets lönekostnader ökar kraftigt. Det kan i sig vara positivt, eftersom det bland annat hänger samman med att man har lyckats fylla vakanser och rekrytera personal till hälso- och sjukvården. Men produktionen har inte ökat i samma takt och det är oroande. Vi behöver ändra strukturer och arbetssätt, så att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt, säger Börje Wennberg.

Landstingets delårsrapport läggs fram vid landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Gustaf af Ugglas, ekonomidirektör, tel 070-233 35 69