Följ Region Uppsala

​Landstinget polisanmäler vårdcentral

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 13:00 CET

Landstinget har idag beslutat att polisanmäla Boländernas vårdcentral.
- Vår uppföljning visar att man systematiskt har fakturerat landstinget på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger landstingets chefsjurist Jens Larsson.

Landstinget följer kontinuerligt upp att vårdgivare som man har avtal med följer lagar och regler, både när det gäller medicinsk säkerhet och ekonomi. Tidigare har landstinget uppmärksammat brister hos Boländernas vårdcentral, bland annat gällande laboratoriesäkerheten. Därför gjordes i höstas en fördjupad uppföljning, där journalanteckningar och fakturor har granskats.

Av granskningsrapporten framgår att det finns allvarliga brister i faktureringsunderlagen. Bland annat har det skett dubbelregistreringar. Hundratals sjuksköterskebesök har registrerats, trots att det i majoriteten av fallen inte finns journalanteckningar som styrker att besöken ägt rum. Vårdcentralen har också begärt ersättning för TBE-vaccinationer och rådgivning, som man inte haft rätt till.

– Vad vi kan se har det inte inneburit någon risk för patienterna, men det är ändå allvarligt om man försöker få ut högre ersättning än vad man har rätt till. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att göra en polisanmälan, säger Jens Larsson.

Landstinget kommer att begära återbetalning för felaktigt debiterade besök.

Vårdcentralen har nu 30 dagar på sig att åtgärda bristerna som kommit fram. I annat fall kommer avtalet att sägas upp.

Ytterligare information:
Jens Larsson, chefsjurist, tel 070-611 01 79