Följ Region Uppsala

Landstinget överväger att införa bemanningspool

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2014 11:09 CET

Landstinget ska undersöka förutsättningarna för att införa en intern, landstingsövergripande bemanningspool som ska användas för akutrekrytering av sjukvårdspersonal. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

– Genom att anställa erfaren och kompetent sjukvårdspersonal som rycker in där det behövs vi kunna minska antalet övertidstimmar, säger produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquist (FP).

– En egen bemanningspool skulle kunna göra det enklare för sjukvården att ringa in förstärkning när medarbetare blir sjuka, vabbar eller behöver några dagars ledighet. Den skulle också kunna vara till hjälp då fler patienter än planerat behöver läggas in på en vårdavdelning, säger Lina Nordquist.

Enligt förslaget i produktionsstyrelsen kan personalpoolen bestå av tillsvidareanställd och timanställd personal som sjukvården kan ringa in för korttidsbemanning vid sjukdom eller i akuta situationer med personabrist. Produktionsstyrelsen beslutade att gå vidare med förslaget och låta göra en analys av förutsättningarna för ett införande. Bland annat ska behovet av arbetskraft kartläggas. Man ska också beräkna kostnaderna jämfört med att upphandla tillfällig bemanning externt.

Den landstingsdrivna primärvården har redan en bemanningspool.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordförande produktionsstyrelsen tel 0709-946 770