Följ Region Uppsala

Landstinget näst bäst i Sverige på ekomat

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2014 10:01 CET

Landstinget behåller sin topposition när det gäller ekologisk mat från föregående år. Det visar en ny jämförelse av miljönyckeltal för landsting och regioner som publiceras idag.

39 procent av patientmaten som serverades under 2013 var ekologiskt producerad, vilket är den näst högsta andelen av alla landsting i Sverige.

Rapporten ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och kommuner 2014” har tagits fram av Sveriges landsting och kommuner och innehåller jämförelser av fem nyckeltal. Det område där Landstinget i Uppsala län utmärker sig positivt är livsmedel.

­­– Landstinget köper bland annat ekologiskt kaffe, mjölk och bananer och det ger stor effekt på volymerna, säger landstingets miljöchef Marta Fallgren.

Ett annat område som jämförs i rapporten är förskrivningen av antibiotika.

Landstinget i Uppsala län tillhör de landsting som har varit mest framgångsrika och har minskat förskrivningen med 40 recept per 1 000 invånare.

Landstinget ligger också något bättre till än snittet när det gäller klimatpåverkan från medicinska gaser.

Inom området energianvändning ligger landstinget sämre till och tillhör de landsting som gör av med mest energi per yta.

– Det här beror till stor del på att landstinget har många gamla, energiineffektiva lokaler. Landstinget har dock förbättrat sig i jämförelse med tidigare år då vår energiförbrukning per kvadratmeter var högst i Sverige och fortsätter ta krafttag för att effektivisera vår energianvändning. I de hus som nu byggs kommer energiförbrukningen att halveras, säger Marta Fallgren.

Det sista området som jämförts är förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Där ligger landstinget betydligt under riksgenomsnittet, vilket till stor del beror på svårigheterna att gå över till förnybara drivmedel i regiontrafiken. Kollektivtrafiken i Uppsala stad drivs till ungefär hälften på icke-fossila bränslen, framför allt biogas.

­– Den nya majoriteten har uppmärksammat att vi har långt till målet att nå en fossilfri kollektivtrafik till 2020. Vi kommer att ta fram en ny strategi för att nå målet, säger Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Pressmeddelande från SKL om Öppna jämförelser miljö
Rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2014

Mer information:
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordf landstingsstyrelsen, tel 070-611 00 77
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94