Följ Region Uppsala

Landstinget inför krav på kollektivavtalsliknande villkor för privata vårdgivare

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 16:02 CEST

Landstinget ska införa ett krav på att privata vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget har kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

– Att i våra förfrågningsunderlag kunna ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor är en förutsättning för att kunna upprätthålla den svenska modellen och garantera ordning och reda, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

– Vi vill inte riskera att landstingets pengar ska kunna användas till att sänka löner och skapa en osund konkurrens mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Jag är väldigt glad över att vi från och med nu kommer att kunna ställa det här kravet.

Ändringen görs genom att en ny skrivning förs in i landstingets förfrågningsunderlag för vårdval inom olika områden. Förfrågningsunderlagen innehåller villkor som alla vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget måste uppfylla.

Enligt det nya kravet ska vårdgivarens personal som utför tjänsterna erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller till exempel lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55

Läs om övriga beslut som togs av sjukhusstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 oktober