Följ Region Uppsala

Landstinget i Uppsala län toppar miljöfordonsrankning

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 08:38 CEST

Landstinget i Uppsala län är ett av de landsting som kommit längst i sitt klimatarbete när det gäller fordon. I årets upplaga av utvärderingen Miljöfordonsdiagnos 2016 hamnar landstinget på delad förstaplats.

– Vi är stolta över att landstinget är med och visar vägen mot målet om att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 2030, säger landstingsrådet Robert Damberg (MP).

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och landstingens fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv. De fem indikatorer som jämförs är energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet.

Av landstingets 165 personbilar är 149 klassade som miljöfordon, 147 körs med förnyelsebart bränsle. Landstingets klimatpåverkan genom fossila koldioxidutsläpp minskade under 2015 med 40,4 procent jämfört med om bilarna hade drivits med bensin och diesel. Landstinget i Uppsala län rankas tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen som bästa landsting.

Miljöfordonsdiagnos 2016 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode.

Pressmeddelande om Miljöfordonsdiagnos 2016

Ytterligare information:
Robert Damberg (MP), landstingsråd, tel 070-275 52 25
Jan Wikström, miljöstrateg, landstingets ledningskontor, tel 070-617 33 63