Följ Region Uppsala

Landstinget i Uppsala län näst bäst i Sverige på ekomat

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 13:35 CEST

Landstinget försvarar sin andraplats bland landsting och regioner i Ekomatsligan. Det visar årets lista, som presenteras idag.

– Landstinget köper in stora volymer av livsmedel och har därmed en stor påverkan på miljön och hälsa för människor och djur. Med våra val kan vi vara med och driva utvecklingen åt rätt håll säger Johan Edstav, 1:e vice ordförande för landstingsstyrelsen.

Många landsting och kommuner ökade sina ekologiska inköp under 2014. Några kommuner har nu nått över 50 procent. Även Landstinget i Uppsala län ökade sina inköp, från 39 till 44 procent ekologiskt.

– Med den här utvecklingen kommer vi att kunna nå miljömålet om 50 procent ekologiskt 2018. Vi håller nu på att se över hur patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska lagas i framtiden. Det är viktigt att vi fortsätter att ligga i framkant när det gäller ekologisk mat, säger Johan Edstav

18 procent av de livsmedel landstinget köpte in 2014 var producerade med etiskt och socialt godtagbara förhållanden. Enligt miljöprogrammet för 2015-2018 är målet 20 procent.

Läs mer:
Pressmeddelande om Ekomatsligan 2015
Landstingets miljöprogram 2015-2018

Ytterligare information:
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordf landstingsstyrelsen, tel 070-611 00 77
Jan Wikström, miljöstrateg, miljö- och kemienheten, tel 070-617 33 63