Följ Region Uppsala

Landstinget ger projektbidrag till kultur för asylsökande

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:36 CEST

Landstinget har beviljat projektbidrag till kultur för asylsökande om totalt 250 000 kr. De sju projekt som får bidrag representerar olika konst- och kulturformer, som bild, film, litteratur, dans och slöjd.

I våras beslutade vårdstyrelsen att sätta av 740 000 kr till ett projekt där asylsökande vid fyra boenden i länet kostnadsfritt ska kunna ta del av bland annat musik, konst och film. Projektet startade under kulturnatten den 10 september och under hösten kommer asylsökande att erbjudas att följa med på ett antal kulturaktiviteter utan kostnad.

Inom ramen för detta projekt har landstinget också inrättat ett riktat bidrag till kultursatsningar för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser på plats eller i närheten av asylboenden. Nu har landstingets kulturenhet fattat beslut om vilka projekt som ska få stöd.

– Det är glädjande att intresset för att driva projekt för asylsökande är så stort bland kulturaktörer i länet. Vi tror att dessa projekt har förutsättningar att nå en bit på vägen mot de mål som vårdstyrelsen har satt upp, det vill säga ökad känsla av delaktighet i samhället och bättre hälsa för de asylsökande, säger Pernilla Högström, enhetschef på Kulturenheten.

Följande sju projekt av totalt 23 ansökningar har beviljats bidrag:

Elisabeth Bucht: Det händer: Ord – 50 000 kr
En konst-/hantverksgrupp för kvinnor i asylprocessen på ett asylboende med konstnärerna Moa Lönn och Elisabeth Bucht. Projektet inriktar sig på språket och innefattar en webblogg där deltagarnas skapande i form av ordillustrationer läggs upp som en kunskapsbas för deltagarna och allmänheten.

Firma Johanna Uddén: Drömlådan – 50 000 kr
Bakgrunden är att många flyktingar är fokuserade på hus och hem. Deltagarna får genom Drömlådan arbeta på olika kreativa sätt på temat ”hus” – bland annat bygga och filma.

Fredens Hus: Dans för asylsökande – 30 000 kr
Syftet är att genom dans ge möjlighet till fysisk aktivitet och därigenom skapa möten mellan olika samhällsgrupper under lättsamma former.

Heby bibliotek: Författarbesök av Mohammad Sharif Saiidi – 5 000 kr
Mohammad Sharif Saiidi är en vida känd poet som besöker Heby bibliotek för att läsa poesi och berätta om sitt författarskap på både dari och svenska.

RFSL Uppsala: WelcomeOUT – 30 000 kr
Syftet är att etablera kontakt med och skapa aktiviteter för målgruppen asylsökande eller nyanlända personer inom gruppen HBTQ, det vill säga homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Stiftelsen Österbybruks herrgård: Slöjdcafé med historia – 35 000 kr
Syftet är att skapa en mötesplats mellan asylsökande och aktiva slöjdare/hantverkare i orten. Genom att göra saker tillsammans får asylsökande och svenska deltagare en naturlig utgångspunkt för språkträning.

Studieförbundet Bilda Öst: EXIst – 50 000 kr
Ett konstprojekt som bygger på ord- och bildberättelser. Projektet syftar till att genom tecknande och det skrivna språket ge redskap och glädje. Målgruppen är asylsökande ensamkommande ungdomar på tre asylboenden.

Ytterligare information:
Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, tel 018-611 62 86
Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, tel 018-611 62 63