Följ Region Uppsala

Landstinget börjar vaccinera spädbarn mot Hepatit B

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2015 11:08 CET

Landstinget i Uppsala län ska börja vaccinera spädbarn mot Hepatit B. Från den 1 januari 2016 kommer skydd mot Hepatit B att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.


Hepatit B är en virussjukdom som kan orsaka bland annat leverskador, som tidigare främst har förekommit i Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Sedan åttiotalet har ett effektivt vaccin funnits för att skydda mot Hepatit B, och i de flesta länder erbjuds alla spädbarn ett fullständigt skydd genom tre doser under det första levnadsåret. Sverige har hittills i stället valt att vaccinera riskgrupper, det vill säga barn vars föräldrar är födda i ett land där Hepatit B är mycket vanligare.

– I och med att allt fler svenskar är ute och reser i världen så kan fler exponeras för viruset och därmed ökar risken för smitta och spridning även i Sverige. Vi behöver göra som man gör i andra länder och stärka skyddet genom att erbjuda vaccination, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare i landstinget.

Företrädare för smittskyddsläkare och barnläkare har föreslagit att Sverige ska införa vaccination mot Hepatit B för alla barn och ärendet ligger nu hos regeringen, men ännu är inget beslut fattat på nationell nivå.

Det är mot bakgrund av detta som hälso- och sjukvårdsstyrelsen, på förslag av smittskyddsenheten och barnhälsovårdens länsavdelning, har beslutat att lokalt i Uppsala län, utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för spädbarn med Hepatit B.

Hepatit B-vaccinationen ges i tre doser, som tillsammans ger ett fullständigt skydd mot sjukdomen.

Erbjudandet gäller alla barn i Uppsala län som är födda 2016 och senare samt vissa barn födda under hösten 2015, som redan nu har fått ett vaccin där Hepatit B ingår.

Föräldrar som önskar att deras äldre barn ska vaccineras kan vända sig till en vaccinationsbyrå, där vaccinationen ges på egen bekostnad.

Ytterligare information:
Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, tel: 018-611 59 77