Följ Region Uppsala

Landstinget avskaffar beställar- utförarmodellen

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2015 15:33 CET

Landstingets organisation ska ses över, beslutade landstingsstyrelsen idag. Avsikten är att från 2016 avskaffa den nuvarande beställar- och utförarorganisationen.

– Vi vill ha en organisationsform som ger oss bättre förutsättningar att styra landstinget på ett sätt som skapar förståelse och legitimitet i hela verksamheten, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Landstingsrådsberedningen, där företrädare för alla politiska partier ingår, fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny organisation.

Uppdraget är att ta fram ett förslag på organisation som ger bättre förutsättningar att hantera sjukvårdens finansiering, planering och genomförande.

– Vi kommer även titta på vilka övriga nämnder och beredningar som kan behöva tillsättas för att den politiska styrningen ska bli tydligare och för att landstingets verksamheter ska kunna ledas och styras på bästa möjliga sätt, säger Börje Wennberg.

Förslaget till ny organisation ska presenteras för landstingsstyrelsen den 2 juni 2015 och beslutas av landstingsfullmäktige vid junisammanträdet. Målet är att den nya organisationen ska träda i kraft 2016.


Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14

Läs om övriga beslut som togs av landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat 13 januari