Följ Region Uppsala

Kraftig minskning av vårdskadorna vid länets sjukhus

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2016 14:14 CET

Patientsäkerheten har förbättrats vid länets sjukhus. Färre blir smittade av vårdrelaterade infektioner eller drabbas av kirurgiska skador nu jämfört med för tre år sedan. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Ingen patient ska behöva skadas eller bli sjuk av att ligga på sjukhus på grund av undvikbara vårdskador. Det kostar i lidande och i pengar. Patientsäkerheten är en mycket viktigt fråga och det här är ett kvitto på att åtgärderna ger resultat, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Studien bygger på granskning av drygt 58 000 journaler vid drygt 60 sjukhus i hela landet och omfattar vårdtillfällen mellan januari 2013 och juni 2016. Det är den största som genomförts internationellt.

Granskningen av journalerna från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner har minskat från 6,2 procent 2013 till 3,3 procent 2016. Uppsala län låg tidigare över riksgenomsnittet. Nu ligger man i stället under riksgenomsnittet, som är på 4,1 enligt denna rapport.

Vi har systematiserat arbetet med patientsäkerhet och lyft frågorna på den politiska dagordningen. Det finns strategier och handlingsplaner och en kontinuerlig uppföljning där vi efterfrågar åtgärder och resultat, säger Vivianne Macdisi.

Förutom minskningen av vårdrelaterade infektioner har det också skett förbättringar inom andra områden. Bland annat har förekomsten av kirurgiska skador, som kan kräva reoperationer, minskat från 3,8 procent till 2,2 procent. Fallen av blåsöverfyllnad har minskat från 4,1 procent till 0,6 procent. Skador som är relaterade till läkemedel har minskat från 2,4 procent till 1,4 procent.

Margareta Öhrvall, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, lyfter fram det ökade engagemanget för patientsäkerhetsfrågor på alla nivåer som en framgångsfaktor.

­På sjukhuset pågår sedan något år en stor satsning på utbildningar i patientsäkerhet. När det gäller vårdrelaterade infektioner har vi till exempel arbetat mycket med det förebyggande arbetet, bland annat med hjälp av ett nytt IT-verktyg. Dessutom har vi utifrån vår handlingsplan arbetat med flera projekt, bland annat med att minska användandet av urinkatetrar vilket i sin tur minskar risken för urinvägsinfektioner, säger Margareta Öhrvall.

– Det är inte en enda åtgärd, utan ett generellt ökat fokus på patientsäkerhet och en mängd aktiviteter, som tillsammans har gett förbättringar inom en rad områden.

Läs mer:

Pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Margareta Öhrvall, chefsläkare Akademiska sjukhuset, tel 070-611 17 41

Fotnot:
I en tidigare mätning som presenterades i juni 2016 var förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Uppsala län 9,4 procent. Skillnaden mot den nu aktuella undersökningen förklaras av att mätmetoderna skiljer sig åt. Resultaten är därför inte jämförbara.