Följ Region Uppsala

Klart om nytt samverkansavtal för sjukvårdsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2015 14:12 CEST

Likartade regler för patienters tillgång till vård och fler gemensamma verksamheter. Det är två av nyheterna i ett samverkansavtal som de sju landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har kommit överens om.

Det nya samverkansavtalet gäller 2016-2019. På tisdagen beslutade Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att anta avtalet för egen del och att rekommendera landstingen och regionerna att göra detsamma.

I samverkansavtalet förbinder sig landstingen och regionerna att de ska stärka Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som samverkansområde. De ska också verka för en mer jämlik vård inom sjukvårdsregionen och för att hälso- och sjukvårdsresurserna ska utnyttjas effektivt.

– Det känns mycket bra att de sju landstingen/regionerna nu för första gången har ett gemensamt avtal där vi ska arbeta för en mer jämlik sjukvård och där alla delar ingår. Vi får en ökad transparens och tydlighet, och vi kommer bort från de bilaterala avtalen mellan enskilda parter. Nu gäller lika villkor för alla, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Det nya avtalet öppnar för fler gemensamma verksamheter och områden för samverkan jämfört med tidigare. Sjukvårdsregionen ska också utreda möjligheten att öka valfriheten, så att patienter ska kunna välja vårdgivare inom den så kallade slutenvården, det vill säga vård av patienter som ligger på sjukhus.

– Det här är ett viktigt avtal för vårt landsting. Det ger en stabil grund inför framtiden för den högspecialiserade vården vid Akademiska sjukhuset. Vi ser nu fram emot ett gott och fördjupat samarbete inom sjukvårdsregionen, säger Börje Wennberg (S), ordförande för landstingsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län.

Innan avtalet träder i kraft ska det också godkännas av landstingen och regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

Ytterligare information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordf Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tel 019-602 74 09
Börje Wennberg (S), ordf landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län, tel 070-634 82 14


Fakta
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Inom en sjukvårdsregion samverkar landstingen/regionen kring utnyttjande av regionens sjukvårdsresurser. Inom varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus som sköter den högspecialiserade vården. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg och Region Örebro län.