Följ Region Uppsala

Klart med namn på ny vårdförvaltning

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 09:00 CEST

Håkan Collin (S), 1:e vice ordf vårdstyrelsen

Nu har det beslutats vad den nya vårdförvaltningen inom Region Uppsala ska heta. ”Nära vård och hälsa” blir namnet, som börjar gälla den 1 maj.

– Det ligger helt i linje med den utveckling vi vill se, där vården kommer närmare invånarna, och där det hälsoinriktade arbetet spelar en allt större roll, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande för vårdstyrelsen.

Den nya förvaltningen bildades vid årsskiftet, genom att de tidigare förvaltningarna Primärvården och Hälsa och habilitering sammanfördes i en gemensam organisation. Den nya förvaltningen har cirka 1400 medarbetare och har verksamhet i samtliga kommuner i länet, med bland annat vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och habiliteringsverksamhet. En växande verksamhet är också mobila team, som ger vård i hemmet till vissa patientgrupper.

Någon marknadsföringskampanj för det nya förvaltningsnamnet blir det inte, och förvaltningen kommer inte heller att ha en egen logotyp. Namnbytet förväntas därför få begränsade ekonomiska effekter.

Kontaktpersoner:
Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande för vårdstyrelsen, tel 070-669 65 46
Torun Hall, förvaltningsdirektör, tel 070-611 90 11