Följ Region Uppsala

Journal på nätet granskad av Datainspektionen

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 10:58 CEST

Datainspektionen har gjort en granskning av landstingets webbtjänst som ger patienter möjlighet att läsa sina egna journaler. Granskningen visar att systemet uppfyller lagkraven på i stort sett alla punkter.

– Det här är ett välkommet besked som får betydelse även för andra landsting som nu följer vårt exempel för att öka patienternas delaktighet i sjukvården, säger Lina Nordquist (FP), ordförande för produktionsstyrelsen.

Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Sedan starten i november 2012 har 65 000 personer utnyttjat möjligheten.

I början av februari gjorde Datainspektionen en tillsyn för att se om landstinget lever upp till bestämmelserna i patientdatalagen och personuppgiftslagen. Det är första gången en sådan prövning görs av den nya tjänsten.

Idag kom Datainspektionens beslut. Av det framgår att Datainspektionen i stort anser att systemet uppfyller lagkraven. Myndigheten har två invändningar. Den ena är att det idag inte registreras när en patient har gått in och tittat på sin egen journal. Datainspektionen kräver att en sådan loggfunktion införs.

– Vi kommer snarast att se till att åtgärda detta, säger landstingsjurist Mats Holmberg.

Den andra invändningen gäller att det är möjligt för en patient att ge ett ombud tillgång till journalen. Det kan till exempel handla om en äldre patient som vill att en nära anhörig ska kunna ta del av kontakterna med sjukvården för att kunna vara ett stöd. Datainspektionen anser att det inte är förenligt med nu gällande lagstiftning att tillåta sådana ombud.

– Den här delen behöver vi titta närmare på och överväga om beslutet ska överklagas. Det är en viktig och uppskattad funktion, inte minst bland äldre. Det är möjligt att lagstiftningen kan tolkas på ett annat sätt. En statlig utredning skrev nyligen i ett betänkande att detta är tillåtet, säger Mats Holmberg.