Följ Region Uppsala

​Invånarna i Uppsala län mest positiva till journal på nätet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2016 11:09 CET

Invånarna i Uppsala län är mest positiva i landet till att kunna läsa sin egen journal på nätet. På ett år har andelen som sätter stort värde på tjänsten ökat från 48 till 57 procent. Det framgår av befolkningsundersökningen Vårdbarometern, som presenteras idag.

Vårdbarometern är en undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Den genomförs varje år i samtliga landsting och regioner i form av en telefonundersökning. 1 000 länsinvånare, 18 år och äldre, har intervjuats under hösten och våren 2015.

En trend i årets undersökning är att Internet spelar en allt större roll i vården. 40 procent av invånarna i Uppsala län är intresserade av att delta i ett behandlingsprogram och 32 procent är intresserade av att använda självhjälpsprogram via Internet, en högre andel än riksgenomsnittet.

– Det här understryker hur viktigt det är att vi utvecklar e-hälsoområdet framöver. Hela samhället går i riktningen mot fler och bättre e-tjänster, och invånarna förväntar sig att även vården kan erbjuda detta, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet.

I stort är de flesta av länets invånare relativt nöjda med vården. 79 procent anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. 72 procent har mycket eller ganska stort förtroende för sjukhusen och 67 procent har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna.

När det gäller uppfattningen om väntetider bekräftas resultaten från tidigare undersökningar. Endast 33 procent av de tillfrågade anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga och därmed placerar sig landstinget på sista plats.

Läs mer:

Vårdbarometern med rapport för 2015 års undersökning samt nationell och lokal statistik
Pressmeddelande från SKL med nationella siffror

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet, tel 070-890 81 55
Claudio Troncoso Munoz, statistiker landstingets ledningskontor, tel 076-720 00 88