Följ Region Uppsala

Hopp om vändning i Akademiskas ekonomi

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 08:00 CET

­Akademiska sjukhusets ekonomi förbättrades under slutet av 2015. Sjukhuset kommer att göra ett resultat på minus 233 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 27 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser.

– Det är mycket glädjande siffror som visar början på ett trendbrott. Vi ser nu effekterna av ett bra arbete från både personal och ledning på Akademiska sjukhuset, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

De preliminära bokslutssiffrorna presenterades vid landstingsstyrelsens senaste sammanträde. Fram till november låg Akademiska sjukhusets prognos på minus 260 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade resultatet förbättrats till minus 233 miljoner kronor.

– Det märks att en större kostnadsmedvetenhet genomsyrar hela verksamheten, samtidigt som alla på sjukhuset gör sitt bästa för att effektiviseringarna inte ska gå ut över vårdens kvalitet, säger Börje Wennberg.

Landstinget som helhet väntas göra ett resultat på minus 106 miljoner kronor. I resultatet ingår dock intäkter av engångskaraktär på totalt 112 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen var förra året 5,7 procent, jämfört med budgeterade 3,1 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen beror framför allt på att kostnaderna för personal, lokaler och medicinskt material har ökat mer än beräknat.

– Den ekonomiska situationen för landstinget är fortfarande allvarlig, men vi börjar få kontroll över läget. Genom den nya politiska organisationen har vi en tydligare styrning, där vi följer ekonomin inom alla verksamheter månad för månad, fångar upp signaler tidigt och kan sätta in åtgärder direkt. Det ger bättre förutsättningar för både medarbetare och ledning att driva verksamheten så bra som möjligt, säger Börje Wennberg.

Landstingets årsredovisning läggs fram vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 april.

Kontaktperson:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14