Följ Region Uppsala

Gravida uppmanas vaccinera sig mot säsongsinfluensa

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2013 11:13 CEST

Den här veckan inleder Landstinget i Uppsala län årets influensavaccinationer. Alla som tillhör en riskgrupp och bor i Uppsala län erbjuds gratis vaccin. I år har riskgrupperna utökats till kvinnor som befinner sig i andra hälften av sin graviditet.

- Vi har sett att gravida löper en kraftigt ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom i samband med influensa. Därför behöver de skydda sig. Det ger också ett extra skydd till barnet, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Sedan flera år tillbaka erbjuder landstinget gratis vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokockinfektion till personer i riskgrupper, som riskerar att drabbas av svåra följdsjukdomar om de smittas.

Tidigare har bland annat äldre och patienter med kronisk hjärt- eller lungsjukdom ingått i programmet. I år har Socialstyrelsen även inkluderat gravida kvinnor i riskgrupperna, som rekommenderas vaccination.

– Under de senaste åren har vi sett flera fall av gravida som har drabbats så svårt av influensan att de behövt vårdas på sjukhus. Det blir en påfrestning både för kvinnan och för fostret. Det är en risk som man kan minska genom att vaccinera sig, säger Mats Ericsson.

– Vaccinet har också en skyddande effekt för det nyfödda barnet. En del av antikropparna går över till barnet och risken för att bli smittad av mamman minskar. Vi hoppas att många tar vara på möjligheten att få ett bra vaccinationsskydd, säger Mats Ericsson.

Följande riskgrupper rekommenderas säsongsinfluensavaccin:

  • personer över är äldre än 65 år
  • gravida kvinnor i senare hälften av graviditeten (efter v.16)
  • vuxna och barn med hjärt- eller lungsjukdom
  • vuxna och barn med diabetes
  • vuxna och barn med nedsatt infektionsförsvar
  • vuxna och barn med en kronisk lever- eller njursjukdom
  • vuxna och barn som är mycket kraftigt överviktiga
  • vuxna och barn som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder

Den som ingår i någon av dessa grupper kan vända sig till valfri vårdcentral eller vaccinationsbyrå för att få sin spruta.

Mer information:
Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska, tel 018-611 92 22