Följ Region Uppsala

Fortsatt högt betyg för sjukhusvården

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2014 10:26 CEST

De flesta patienter är nöjda med den specialiserade sjukhusvården i Uppsala län. Det visar en stor enkätundersökning som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting idag. Däremot får sjukhusmaten fortsatt lågt betyg.

Den nationella patientenkäten genomförs vartannat år i samtliga landsting i Sverige. Syftet är att ta reda på hur patienterna själva upplever kvaliteten inom vården.

Den nu aktuella enkäten genomfördes våren 2014, då patienter som fått vård vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Elisabethsjukhuset och privata specialistläkare fick besvara en enkät. Sammanlagt har 7364 patienter lämnat in svar, vilket är en svarsfrekvens på cirka 61,5 procent.

Patienterna har fått sätta omdömen på sina vårdgivare när det gäller bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om de kan rekommendera den vård de fått till andra. Svaren har vägts samman till en betygsskala från 0 till 100.

Överlag ligger resultaten i nivå med den undersökning som gjordes för två år sedan. Inom de flesta områden ligger betyget för Landstinget i Uppsala län mellan 80 och 90, vilket innebär att man är mycket nöjd med den vård som ges.

Det område där landstinget får högst betyg är bemötandet av patienterna, där de allra flesta ansåg att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Många ville också rekommendera vården till andra.

Patienterna har också tillfrågats om vad de anser om maten som serveras vid sjukhusen. Landstinget i Uppsala län fick ett sammanvägt betyg på 51, vilket är något högre än för två år sedan, men fortfarande den lägsta siffran bland alla landsting.

Läs mer

Undersökningen: http://npe.skl.se/

Pressmeddelande från SKL
http://www.skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/180000patienterserfarenheterfranspecialiseradvard.3922.html

Ytterligare information:
Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 018-611 61 12