Följ Region Uppsala

Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa ska stärkas

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 15:57 CET

Landstinget ska göra en satsning för att stärka första linjens vård för barn och ungdomars psykiska hälsa. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

– Att främja barn och ungdomars psykiska hälsa är en av våra största och viktigaste samhällsutmaningar. Om vi ska uppnå en jämlik vård och hälsa är det avgörande att det finns lokala resurser för att stötta barn och unga som mår dåligt. Nu ser vi till att ett första linjen mottagande för barn och unga med psykisk ohälsa görs tillgänglig på fler platser i länet, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen beslutade att ställa sig bakom en inriktning för arbetet med första linjens vård för barns och ungdomars psykiska hälsa. Sjukhusstyrelsen kommer också att sätta av tre miljoner kronor per år under 2017 och 2018 för att förstärka mottagandet i form av samtalsmottagningar och utveckla samverkan med länets kommuner.

Syftet med satsningen är att första linjens vård för barn och ungdomars psykiska hälsa ska stärkas så att det finns hjälp att få på fler platser i länet och att hjälpen kan ges i ett tidigare skede.

Under 2017 tas det första steget där landstinget inleder ett samarbete med Heby, Håbo och Östhammars kommun. Planen är att det ska öppnas samtalsmottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och deras målsmän. I uppdraget ingår också att utveckla samverkan med skola, elevhälsa och socialtjänst i respektive kommun.

Beslutet gäller under förutsättning att medel tillsätts i den regionplan och budget som landstingsfullmäktige fattar beslut om den 30 november.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Birgitta Ekholm Lejman, närvårdsstrateg, tel 018-611 62 03