Följ Region Uppsala

Fler barn och unga får bidrag för glasögon

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:06 CET

Från den 1 mars utökas bidragen för glasögon och kontaktlinser till att även gälla barn och unga i åldrarna 8-19 år. Bidraget kan variera mellan landstingen. I Uppsala län föreslås bidraget bli 800 kronor.

– Det är mycket positivt att alla barn och ungdomar upp t o m 19 år nu får del av bidraget. Det är viktigt att alla barn och unga oavsett familjeekonomi ska ha goda möjligheter att kunna se och kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan och kunna delta i fritidsaktiviteter på samma villkor, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Bidraget kan gan ges till och med det år barnet fyller 19 år. För att ta del av det behöver man inte skicka in någon särskild ansökan. Optikern drar av summan från priset på glasögonen eller linserna.

Yngre barn, i åldrarna 0-7 år, får sedan tidigare bidrag till glasögon eller linser. Detta bidrag är för närvarande 550 kronor, men föreslås höjas till 800 kronor från den 1 maj.

Det formella beslutet om glasögonbidraget i Uppsala län kommer att fattas av landstingsfullmäktige senare i vår.

Läs mer:
Information på 1177 Vårdguiden
Frågor och svar på regeringens webbplats

Kontaktperson:
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Fredrik Häggkvist, enhetschef syncentralen, tel 018-611 67 26