Följ Region Uppsala

​Fler asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 16:15 CET

Landstinget ska satsa extra medel under 2016 för att asylsökande snabbare ska kunna erbjudas hälsoundersökning. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

– Det är viktigt att hälsoproblem upptäcks och att man får hjälp tidigt. Vi gör nu en satsning så att väntetiderna ska kunna kortas, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Alla asylsökande har laglig rätt att få en hälsoundersökning. Idag finns cirka 3 900 asylsökande i länet. Några har frivilligt avstått, men många har ännu inte kallats.

Nu skjuter vårdstyrelsen till extra medel för att Cosmos, som ansvar för undersökningarna, ska kunna minska kön med 1 500 personer under 2016.

Vårdstyrelsen tillträdde vid årsskiftet och ansvarar för beslut om bland annat primärvård, närvård, habilitering och tandvård.

Styrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för förvaltningarna Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig till förmån för egna förslag om tillägg till uppdragen. Bland annat föreslog de en satsning på vårdlotsar, att varje enhet ska ha ett bemötandeombud och att det ska tas fram en plan för hur den mobila verksamheten ska utökas och omfatta hela länet. (SD) yrkade på återremiss för budgetarna.

Kontaktperson:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11