Följ Region Uppsala

Cityakuten tar över sjukvårdsrådgivningen

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:19 CEST

Cityakuten tar över driften av sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott efter att ha genomfört en upphandling.

– Vi är nöjda med att få bredda vårt samarbete med Cityakuten. De driver sedan tidigare Uppsala Närakut och vi har goda erfarenheter av detta, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Cityakuten tar över från den nuvarande entreprenören Medhelp Care AB från 1 december 2013. Avtalet gäller på fyra år med möjlighet till två års förlängning.

Tre företag hade inkommit med anbud, där alla uppfyllde de uppställda kvalitetskraven. Priset blev utslagsgivande, där Cityakuten hade det lägsta priset: 66,36 kr per samtal som besvarats av en sjuksköterska.

Den nuvarande personalen vid sjukvårdsrådgivningen kommer att erbjudas möjlighet till fortsatt anställning hos den nya vårdgivaren.

(MP) reserverade sig och ansåg att sjukvårdsrådgivningen borde återgå i egen regi.

Mer information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Bodil Aksén, utredare hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel
070-611 25 12